Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling i Rynkeby og Omegns Lokalråd afholdes tirsdag d. 27. september kl. 19.30 i Rynkeby Forsamlingshus. Dagsorden:Valg af dirigentFormanden aflægger beretningDet reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. augustValg af bestyrelse, revisorer og 2 suppleanterFastsættelse af kontingentIndkomne forslag. Forslag skal være formanden, Niels, i hænde…

Skt. Hans 23. juni 2022

Traditionen tro fejrer vi igen i år Skt. Hans med fællesspisning og bål på sportspladsen. Tilmelding til fællesspisningen er som altid nødvendig, så vi ved, hvor mange der skal laves mad til. Bålet bagefter er alle velkomne til at komme hen til, så tag gerne familie og venner under armen.…