Generalforsamling 2023

Kom til årets generalforsamling i Rynkeby og Omegns Lokalråd – og vær med til at bestemme, hvad Lokalrådet skal arbejde med næste år.
Der er ledige pladser i bestyrelsen.

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Formanden aflægger beretning
– Regnskab fremlægges
– Valg af bestyrelse, revisor og 2 suppleanter
– Fastsættelse af kontingent
– Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8
dage forinden generalforsamling (19. september)
– Idéer og forslag til, hvad lokalrådet skal arbejde med næste år
– Eventuelt

Tilmelding ikke nødvendig