Udvalg

Udvalg oprettes – og slettes – efter behov. Udvalgene består for det meste af mindst et bestyrelsesmedlem og op til 5 medlemmer. Dette gælder dog ikke for Caféen og Fællesspisningsudvalget som kører uafhængigt af, men samarbejdende med bestyrelsen.

Fællesspisning
Som planlægger og udfører kvartale fællesspisninger i samarbejde med forsamlingshuset

Miljø
Som står for naturen omkring landsbyerne. Tager del i planlægning af byforskønnelse og bedre adgang til naturskønne oplevelser

Udvalget består af: Jan Elgaard 

Rynkeby fællesrum
Som er i gang med at skabe et fællesrum med bålhytte og legeplads bag plejehjemmet.

Cafeen
Ældrecafeen foregår i samarbejde med menighedsrådet hver anden fredag i konfirmandstuen. Cafeen henvender sig til ældre i landsbyen med lyst til et bredere socialt netværk.

Trafik
Som tager sig af de udfordringer, der kan komme i forbindelse med separering af kloak eller bedre veje for vores skolebørn

PR
Som står for alt arbejde med PR, web og pressekontakt

Velkomstkurve
Vi byder nye borgere velkommen med et flot velkomstkurv

Udvalget består af: Tine Vølund

Udviklingsplan
Arbejder på at skabe en udviklingsplan for området så vi kan få en fælles retning for arbejdet med udviklingen.

Styregruppen består af: Kathrine Johnsen, Tine Vølund, Torben Vangsted, Lars Morsø, og Anne Dorte Koefoed.

Tilbagevendende begivenheder

  • Fastelavnsfest
  • Æggejagt – påske
  • Generalforsamling – september
  • Juletræstænding