Udvalg

Udvalg oprettes – og slettes – efter behov. Udvalgene består for det meste af mindst et bestyrelsesmedlem og op til 5 medlemmer. Dette gælder dog ikke for Caféen og Fællesspisningsudvalget som kører uafhængigt af, men samarbejdende med bestyrelsen.

Fællesspisning
Som planlægger og udfører kvartale fællesspisninger i samarbejde med forsamlingshuset.

Miljø
Som står for naturen omkring landsbyerne. Tager del i planlægning af byforskønnelse og bedre adgang til naturskønne oplevelser.

Udvalget består af: Jan Elgaard 

Cafeen
Ældrecafeen foregår i samarbejde med menighedsrådet hver anden fredag i konfirmandstuen. Cafeen henvender sig til ældre i landsbyen med lyst til et bredere socialt netværk.

Trafik
Som tager sig af de udfordringer, der kan komme i forbindelse med separering af kloak eller bedre veje for vores skolebørn.

PR
Som står for alt arbejde med PR, web og pressekontakt.

Velkomstkurve
Vi byder nye borgere velkommen med et flot velkomstkurv.

Udvalget består af: Tine Vølund

Udviklingsplan
Arbejder på at skabe en udviklingsplan for området så vi kan få en fælles retning for arbejdet med udviklingen.

Grønt Udvalg

Arbejder på at forskønne Rynkeby og omegn gennem – især – grønne løsninger.

Tilbagevendende begivenheder

  • Fastelavnsfest
  • Æggejagt – påske
  • Generalforsamling – september
  • Juletræstænding