Udvalg

Udvalg oprettes – og slettes – efter behov. Udvalgene består for det meste af mindst et bestyrelsesmedlem og op til 5 medlemmer. Dette gælder dog ikke for Caféen og Fællesspisningsudvalget som kører uafhængigt af, men samarbejdende med bestyrelsen.

Fællesspisning
Som planlægger og udfører kvartale fællesspisninger i samarbejde med forsamlingshuset

Miljø
Som står for naturen omkring landsbyerne. Tager del i planlægning af byforskønnelse og bedre adgang til naturskønne oplevelser

Udvalget består af: Jan Elgaard 

Rynkeby fællesrum
Som er i gang med at skabe et fællesrum med bålhytte og legeplads bag plejehjemmet.

Cafeen
Ældrecafeen foregår i samarbejde med menighedsrådet hver anden fredag i konfirmandstuen. Cafeen henvender sig til ældre i landsbyen med lyst til et bredere socialt netværk.

Trafik
Som tager sig af de udfordringer, der kan komme i forbindelse med separering af kloak eller bedre veje for vores skolebørn

PR
Som står for alt arbejde med PR, web og pressekontakt

Udvalget består af: Kathrine Johnsen

Velkomstkurve
Vi byder nye borgere velkommen med et flot velkomstkurv

Udvalget består af: Tine Vølund

Udviklingsplan
Arbejder på at skabe en udviklingsplan for området så vi kan få en fælles retning for arbejdet med udviklingen.

Styregruppen består af: Kathrine Johnsen, Tine Vølund, Torben Vangsted, Lars Morsø, og Anne Dorte Koefoed.

Tilbagevendende begivenheder

  • Fastelavnsfest
  • Æggejagt – påske
  • Generalforsamling – september
  • Juletræstænding