Trafikudvalget

Trafikudvalget arbejder for bedre trafikforhold vores område. 

Rynkeby Bygade

Efter kloakarbejdet i Rynkeby der blev afsluttet i 2019 er det oplagt at kigge nærmere på Bygaden og se om der kan findes bedre løsninger, så der kan gøres noget ved vejen inden det afsluttende slidlag skal lægges på (tidligst i 2022). 

Kerteminde kommune har i Miljø-, Natur- og Teknikudvalget den 09/06-20 behandlet et forslag om etablering af 2-minus-1-vej og/eller fortov gennem Rynkeby. Udvalget besluttede at afholde et dialogmøde med Rynkeby Trafikgruppe, udvalget og politiet, inden der træffes videre beslutninger i sagen.

Dette møde blev afholdt d. 30/06-20. Et rigtigt positivt møde hvor vi blev alvorligt og velvilligheden var stor.

Referatet er her:

Den afsluttende konklusion af mødet

Det aftaltes, at Trafik og Anlæg udfærdiger et skitseprojekt vedr. ombygning af Rynkeby Bygade og sender det til høring hos Rynkeby Trafikgruppe ca. ultimo august.

Det tilrettede projekt vil herefter blive forelagt for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget, som vil tage stilling til, hvad der videre skal ske i sagen.