Infomøde / Grøn tænketank / brainstorm

I Rynkeby Forsamlingshus søndag d. 5. marts kl. 14.30 for alle beboere i Skovhuse, Urup og Rynkeby.

Grønt Udvalg under Rynkeby Lokalråd har som formål at forskønne vore respektive byer. Dette skal opnås ved forskellige tiltag, som først og fremmest vil bestå af plantning af grønne vækster – store som små – og forhåbentlig føre til nogle kønnere, grønnere omgivelser at bo og færdes i.

Vi er i efteråret startet forsigtigt ud med sætning af blomsterløg i et par områder i Rynkeby, men vi har i vinterens løb udtænkt større, mere omfattende og detaljerede planer. Disse planer vil vi gerne oplyse om og forelægge for en større kreds af interesserede – helst og forhåbentlig også med udveksling af gode idéer, forslag og tanker fra jeres side (inkl. evt. protester/indsigelser!!)

Der serveres drikkelse, kaffe, kage m.m.!
Tag børnene med…!!

Vel mødt og på gensyn….
Grønt Udvalg/Rynkeby Lokalråd