Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling i Rynkeby og Omegns Lokalråd afholdes tirsdag d. 27. september kl. 19.30 i Rynkeby Forsamlingshus.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august
Valg af bestyrelse, revisorer og 2 suppleanter
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag. Forslag skal være formanden, Niels, i hænde senest d. 19. september på nkoefoed05@gmail.com.
Ideer og forslag til hvad lokalrådet skal arbejde med i 2022
Eventuelt

Niels og Jan modtager genvalg. Sigrid er rejst fra byen.
Der er derfor en ledig plads i bestyrelsen eller blandt suppleanterne.